Politica de Confidentialitate

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul BIOCODEX, manifestăm un interes deosebit pentru domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, având o preocupare constantă pentru îmbunătățirea proceselor noastre interne si actualizarea mijloacelor informatice pentru a asigura o calitate superioară a activităților de prelucrare în acord cu normele legale în vigoare.

Având în vedere aplicarea începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (mai cunoscut sub acronimul englezesc, „GDPR”), denumit în continuare „Regulament”, precum si aplicarea la nivel național a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679, BIOCODEX prelucrează date cu caracter personal care va aparțin în calitate de utilizator al website-ului nostru cat si în calitate de partener în baza încheierii unui Contract, pentru participarea la evenimente organizate sau administrate de BIOCODEX (conferințe, simpozioane, întruniri, reuniuni, etc.) si în vederea promovării produselor din portofoliul companiei (denumită în continuare “BIOCODEX” sau “compania”) către cabinetele medicilor vizați, spitale și farmacii. În acest sens, BIOCODEX își asumă calitate de Operator de date cu caracter personal.

Această declarație de protecție a datelor vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cadrul activităților de prelucrare a datelor personale desfășurate de BIOCODEX în legătură cu diverse activități comerciale sau de binefacere ale companiei.

De ce colectam date cu caracter personal si care este scopul utilizării acestora?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • Întocmirea si executarea contractului pe care îl încheiem sau l-am încheiat cu dumneavoastră, inclusiv transferuri de plată în baza acestui contract;
 • Menținerea unei baze de date cu reprezentanți medicali, doctori sau farmaciști cu care am colaborat deja și / sau cu care am putea colabora în viitor;
 • Contactarea managementului și menținerea unei comunicări constante cu instituții medicale;
 • Evaluarea și clasificarea nevoilor specifice de afaceri care se potrivesc cel mai bine cu abilitățile dumneavoastră (de exemplu, atunci când căutăm un lider de opinie cheie într-un anumit domeniu sau pentru promovarea anumitor produse din portofoliul nostru, în măsura în care aparțineți grupului nostru de furnizori de informații științifice, pe baza experienței dumneavoastră științifice sau profesionale;
 • Împărtășirea celor mai bune practici si a va tine la curent cu noutățile companiei noastre, cu ultimele produse realizate, inovațiile medicale create precum si evenimentele organizate sau la care participam în viitor;
 • Îndeplinirea cerințelor noastre de conformitate, cum ar fi cele care decurg din legile anticorupție, legile împotriva spălării banilor și alte legi privind infracțiunile economice, legile de reglementare în domeniul farmacovigilenței și al medicamentelor, precum și cerințele de divulgare rezultate din legile aplicabile și codurile de auto-reglementare de conduită ca urmare a apartenenței noastre la anumite asociații comerciale;
 • Asigurarea bunei gestionari a paginii web BIOCODEX, în sensul promovării produselor si serviciilor noastre, a obținerii unor informații în legătură cu performanta digitala a website-ului prin intermediul fișierelor cookie si al instrumentelor analitice pe care le putem utiliza la un moment dat (precum instrumentele puse la dispoziția noastră de Google), dar si pentru a menține un mijloc de comunicare cu dumneavoastră direct integrat in website.   

Ce fel de date prelucram si cum prelucram aceste date?

Putem colecta și utiliza datele dumneavoastră personale în următoarele situații:

Informații pe care ni le furnizați în mod direct

Colectăm datele dumneavoastră personale în funcție de diferitele tipuri de interacțiuni pe care le aveți cu noi. Astfel de date personale includ:

 • Numele și prenumele;
 • Informații de contact și adresă, inclusiv adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • Specialitatea medicală (daca este cazul);
 • Țara de reședință
 • Informații despre experiența dumneavoastră profesională, angajamentul dumneavoastră cu noi și alte companii, evenimentele la care ați participat, publicații;
 • Imaginea dumneavoastră (foto sau video);
 • Înregistrări audio-vizuale ale vocii, aspectului si declarațiilor dumneavoastră, dacă este organizam si/sau înregistrăm o prezentare a dumneavoastră sau un eveniment la care ați fost de acord să participați;
 • Domeniile dumneavoastră de expertiză și domeniile dumneavoastră de interes profesionalism în domeniul medical;
 • Informații privind experiența profesionala (articole sau volume scrise, studii realizate si alte publicații);
 • Informații privind plățile efectuate și beneficiile acordate atât de către noi cat si de către dumneavoastră în baza contractului încheiat;
 • Numărul contului dumneavoastră bancar;
 • După caz, numărul dumneavoastră de identificare fiscală;
 • Contractul încheiat între dumneavoastră și noi
 • Plăți efectuate sau beneficii acordate pe întreaga perioada a relației de parteneriat desfășurata sau, după caz, ulterior acestei perioade în limitele agreate.

Ce tipuri de informații colectăm din surse accesibile publicului?

Înainte de a intra într-o interacțiune cu dumneavoastră, putem colecta informații despre dumneavoastră și experiența dumneavoastră profesională din surse accesibile publicului, cum ar fi internetul, platformele sociale media, listele de sancțiuni și alte publicații online și tipărite.

Aceste date includ:

 • Numele și prenumele
 • Informații din curriculum vitae, inclusiv informații despre experiența dumneavoastră profesională, angajamentul dumneavoastră cu alte companii, evenimentele la care ați participat, publicații, etc.
 • Adresa locului de muncă
 • Imagini și înregistrări audio-vizuale ale dumneavoastră.

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal avand următoarele baze legale:

 • pentru realizarea unui contract (viitor) încheiat între dumneavoastră și BIOCODEX (articolul 6.1b GDPR).
 • pentru a ne conforma cu o obligație legală la care suntem supuși (articolul 6.1 c, GDPR). Mai concret, suntem obligați să respectăm legile și reglementările naționale și, dacă este cazul, internaționale privind combaterea corupției, spălării banilor, anti-finanțării terorismului și a altor infracțiuni economice. Acestea includ în special obligațiile de documentare, dezvăluire și raportare în legătură cu medicamentele, dispozitivele medicale și reglementările din domeniul sănătății, legislația privind transparența, legile privind regimurile de combatere a spălării banilor și de auto-reglementare, cum ar fi codurile industriei medicale și ale tratamentului pacienților;
 • pentru interesul legitim urmărit de BIOCODEX sau de o terță parte, cu excepția cazului în care acest interes este depășit de interesul dumneavoastră sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecție a datelor cu caracter personal (Articolul 6.1 f, GDPR). Interesele legitime ale BIOCODEX sunt:
 • menținerea unei baze de date care conține reprezentanți medicali parteneri sau potențiali parteneri ai companiei, persoane fizice și / sau juridice cu care am colaborat deja sau cu care am putea colabora în viitor, pentru a gestiona interacțiunile cu dumneavoastră și cu alți reprezentanți medicali sau cu instituții medicale,
 • stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor de creanță a căror titulari suntem;
 • menținerea și dezvoltarea continuă a paginii noastre web și a conturilor BIOCODEX din cadrul rețelelor sociale (ex. Facebook, Instagram) în vederea promovării produselor și serviciilor companiei;
 • Pentru utilizarea fișierelor cookie solicitam consimțământul dumneavoastră in calitate de utilizatori ai website-ului BIOCODEX pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale (Art. 6.1 a, GDPR). Consimțământul acordat poate fi retras în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul pentru toate prelucrările de date sau pentru scopuri individuale alese de dumneavoastră in limitele drepturilor prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui e-mail la dpo@biocodex.ro.

Pentru mai multe informații despre modul in care utilizam fișiere cookies, va rugam sa accesați Politica de cookies a BIOCODEX.

Transferam date cu caracter personal?

Colaborăm cu alte organizații pentru a ne atinge scopurile. Prin urmare, putem trimite datele dumneavoastră cu caracter personal parțial sau în totalitate către alte organizații.

Acest lucru se aplică în special pentru datele legate de plăți și alte date financiare și contracte care vor fi accesibile doar unui număr foarte limitat de destinatari care au nevoie să cunoască datele pentru îndeplinirea sarcinilor lor, sub rezerva oricăror obligații de divulgare.

Acești destinatari sunt:

 • Alte companii ale Grupului BIOCODEX dacă un astfel de transfer de date cu caracter personal este necesar în scopul specific sau care pot fi interesate în colaborarea cu dumneavoastră (Vă rugăm să consultați prezentarea generală a locațiilor în care activează  BIOCODEX disponibilă pe web-site-ul companiei);
 • Furnizorii de servicii care prelucrează date personale în numele nostru (de exemplu furnizorii de servicii si întreținere) și trebuie să urmeze instrucțiunile noastre cu privire la o astfel de prelucrare. Acești furnizori de servicii nu vor avea voie să utilizeze datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât în scopurile noastre;
 • Autoritățile competente de reglementare, procurorii criminaliști și alți destinatari responsabili de punerea în aplicare a normelor privind transparența, precum și legile penale și legile administrative;
 • Autorități, instanțe, părți într-un litigiu, în măsura necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă;
 • Publicul larg, în măsura în care suntem obligați să dezvăluim în mod public plățile efectuate către dumneavoastră și alte beneficii furnizate dumneavoastră, de exemplu mese, transport și cazare, precum și alte ospitalități. În cazul în care nu există niciun temei juridic legal pentru dezvăluirea publică, inclusiv identitatea destinatarului, puteți alege să refuzați consimțământul dumneavoastră pentru o astfel de divulgare și atunci vom dezvălui plățile și beneficiile pe bază agregată anonimă;
 • Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asiguratori, bănci și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm.

Despre transferuri de date la nivel internațional

În general, BIOCODEX nu transferă date cu caracter personal ale reprezentanților medicali ai partenerilor săi contractuali în afara grupului de companii BIOCODEX și mai concret către compania mamă având sediul central în Franța. Organizațiile din cadrul entităților BIOCODEX nu pot accesa datele altor companii din grup, bazele de date fiind individuale.

Astfel, limităm accesul la datele cu caracter personal entităților din țări care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, în scopurile enumerate mai sus. Pentru a cunoaște harta locațiilor în care BIOCODEX este reprezentată, vă rugăm să consultați secțiunea Locațiile noastre din website.

În cazul în care realizăm transferuri internaționale de date către țări terțe, pentru care Comisia Europeană nu a decis că există un nivel adecvat de protecție a datelor, am furnizat garanții adecvate pentru a vă asigura ca datele pe care le prelucram inclusiv prin web-site-ul companiei beneficiază de garanțiile de securitate corespunzătoare într-o măsură egală cu nivelul protecției datelor în Uniunea Europeană. Astfel, ne asiguram ca încheiem Clauze Contractuale Standard (cunoscute în format prescurtat sub forma acronimului „SCC” – Standard Contractual Clauses) cu potențialele entități din țări terțe și implementăm cerințele de securitate prevăzute în cadrul Anexei II a SCC.

Părțile care manifesta și justifica un interes, pot solicita și pot obține o copie a acestor Clauze Contractuale Standard online sau la cerere.

Despre retenție si despre cât timp prelucrăm date cu caracter personal?

Datele personale referitoare la interacțiunile dumneavoastră cu noi vor fi șterse conform perioadelor de retenție stabilite în cadrul tabelului de mai jos, după încheierea ultimei interacțiuni cu dumneavoastră, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele:

ACTIVITATE DE PRELUCRARETERMEN DE RETENTIE
Contracte încheiate10 ani de la data încetării contractului
Plăti efectuate pentru activitatea de promovare a produselor din portofoliul companiei și documente care atestă efectuarea plăților (viramente, deconturi, facturi, chitanțe, etc.)10 ani de la data realizării plății
Consimțământ revocat5 ani de la data revocării acestuia
Comunicări scrise (e-mail)1 an de la data încetării Contractului, cu excepția cazului în care relația juridică existentă ne obligă să stocăm anumite informații pe o perioadă mai lungă, în funcție de prevederile legale în vigoare.
Date colectate prin intermediul website-uluiDatele statistice pe care le analizăm și stocam în cadrul unor rapoarte analitice, sunt stocate pe o perioadă de 13 luni, cu excepția cazului în care transmiteți o obiecțiune privind prelucrarea datelor care vă aparțin.
Interacțiunile noastre cu dvs. in urma utilizării formularului de CONTACT disponibil pe website5 ani pentru comunicări generale și 10 ani pentru comunicări privind reacțiile adverse sau efectele secundare ale produselor BIOCODEX sau recomandate de BIOCODEX (farmacovigilență).

Dispoziții aplicabile prelucrării datelor in cadrul procesului de recrutare

Date personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucrăm datele candidaților care aplică la locurile de muncă disponibile în cadrul companiei în scop legitim și voluntar, în vederea încheierii unui contract de muncă. Ne asigurăm că procesăm numai datele dumneavoastră personale care sunt strict necesare scopului declarat.

În scopul selecției și recrutării, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

Date de identificare – numele, prenumele, adresă, codul numeric personal, numărul documentului de identificare, imaginea etc.

Datele de contact – adresă de e-mail, numărul de telefon, adresă etc.

Date despre viață profesională – angajator, experiență, poziție, salariu, educație etc.

Precizăm că pentru anumite funcții care presupun gestiunea bunurilor companiei (în special gestionarea banilor), compania poate solicita prezentarea unui cazier judiciar fără a stoca datele personale din document și fără a reține acest document în arhiva acesteia. 

Datele digitale – cookie-uri, adrese IP și putem vizualiza site-uri web care vă aparțin sau pe care le urmăriți și activități existente pe rețele sociale precum și alte date public disponibile pe Internet fără a stoca în vreun fel aceste date;

Categorii speciale de date (date sensibile) – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, calitatea de membru al sindicatelor, date privind starea de sănătate pentru realizarea controlului de medicina muncii.

Cum colectăm datele?

Direct de la dumneavoastră:

În cadrul procesului de selecție și recrutare sau prin transmiterea de către dumneavoastră a CV-ului în urma postării joburilor noastre pe pagina de Linkedin a companiei sau prin intermediul platformelor de recrutare ale partenerilor noștri contractuali sau ca urmare a unei recomandări.

Din alte surse:

 • Prin recomandare;
 • Companie externă în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare;
 • Sănătatea și securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de muncă sau în servicii medicale;
 • De la fostul angajator.

Cât timp păstrăm datele dvs?

Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție care este, în majoritatea cazurilor, inclusiv dacă nu se materializează prin semnarea unui contract individual de muncă, după 3 luni. Atunci când păstrăm datele dumneavoastră personale pentru un alt scop specific, perioada de stocare va fi prelungită in raport cu scopul punctual pentru care este necesară o prelucrare suplementară a acestor date și numai cu încuviințarea Responsabilului cu protecția datelor desemnat. Consimțământul dumneavoastră este solicitat în cazul în care considerăm necesară extinderea perioadei de stocare a datelor peste această perioadă inițială. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

Z&

Menținerea contactului cu BIOCODEX: solicitări, întrebări si/sau reclamații

În funcție de situație, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să:

 • Solicitați acces la datele dumneavoastră personale
 • Solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale
 • Portabilitatea datelor în condițiile prevăzute în cadrul art. 20 GDPR;
 • Dreptul de a nu fi supus/supusă unui proces automat de decizie sau realizare unor activități de creare de profiluri
 • Obiectați pe motive specifice situației dumneavoastră;

Puteți exercita aceste drepturi online utilizând informațiile de contact disponibile pentru transmiterea solicitărilor specifice pentru protecția datelor direct Responsabilului nostru cu protecția datelor (DPO):

Responsabil protecția datelor:

BIOCODEX S.R.L.
Ofițer de protecție a datelor

Adresa București, Șoseaua București – Ploiești,

nr.89, Corp C1, etaj 4,

Sector 1, cod poștal 013658
E-mail: dpo@biocodex.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la nivelul autorității de supraveghere:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Website: https://www.dataprotection.ro/

Cerințe pentru furnizarea de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt colectate în scopul realizării interacțiunii respective cu dumneavoastră, astfel cum este stăvilită in cadrul Contractului. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale, s-ar putea să nu putem intra în relația contractuală respectivă, întrucât am fi incapabili să îndeplinim cerințele de diligență și administrare a relației contractuale în conformitate cu legile aplicabile și codurile de conduită interne.

Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră se pot schimba în timp, putem modifica această declarație de protecție a datelor pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de procesare a datelor. Vă recomandăm să revizuiți din când în când documentul, aceasta fiind disponibil pe web-site-ul companiei la adresa https://www.biocodex.com/en/privacy/.

Informații de contact ale operatorului de date cu caracter personal

BIOCODEX S.R.L.
Ofițer de protecție a datelor

Adresa București, Șoseaua București – Ploiești,

nr.89, Corp C1, etaj 4,

Sector 1, cod poștal 013658

Formular de CONTACT

© BIOCODEX – Ultima versiune: martie 2024